โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Rational pharmacotherapy in clinical practice conference ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
หน้าแรก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ลงทะเบียนออนไลน์ | ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน | ติดต่อสอบถาม


ดาวน์โหลดเอกสาร
กำหนดการ
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ (เรียน ผู้จัดการร้านยา)
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ (เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล)
ขออนุมัติให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของส่วนราชการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลา