แนวปฏิบัติการขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อพัฒนาตนเองสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน


วันที่ 26/06/2017


ประเภท : แนวปฏิบัติ


หน่วยงาน : งานบุคคล


ผู้ประกาศ : นางนิธินันท์ สุยะลา


จำนวนครั้งที่ถูก Downloads : 5 ครั้ง


แนวปฏิบัติการขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อพัฒนาตนเองสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (Please click to open)


กลับไปหน้าหลัก