ขออนุญาตติดป้ายประกาศภายในมหาวิทยาลัยอุบลฯ กำหนดพิธีทำบุญอุทิศกุศลอาจารย์ใหญ่ 26 สิงหาคม 2560


วันที่ 03/07/2017


ประเภท : หนังสือเวียน


หน่วยงาน : งานบริหารธุรการ


ผู้ประกาศ : นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์


จำนวนครั้งที่ถูก Downloads : 96 ครั้ง


ขออนุญาตติดป้ายประกาศภายในมหาวิทยาลัยอุบลฯ กำหนดพิธีทำบุญอุทิศกุศลอาจารย์ใหญ่ 26 สิงหาคม 2560 (Please click to open)


กลับไปหน้าหลัก