ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "Intellectual Property (IP) for Thailand 4.0"


วันที่ 03/07/2017


ประเภท : หนังสือเวียน


หน่วยงาน : งานบริหารธุรการ


ผู้ประกาศ : นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์


จำนวนครั้งที่ถูก Downloads : 80 ครั้ง


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "Intellectual Property (IP) for Thailand 4.0" (Please click to open)


กลับไปหน้าหลัก