ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2561


วันที่ 13/11/2017


ประเภท : ประกาศ


หน่วยงาน : งานวิจัย


ผู้ประกาศ : นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์


จำนวนครั้งที่ถูก Downloads : 104 ครั้ง


ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2561 (Please click to open)


กลับไปหน้าหลัก