คู่มือคุณสมบัติอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา


วันที่ 14/11/2017


ประเภท : คู่มือปฏิบัติงาน


หน่วยงาน : งานบัณฑิตศึกษา


ผู้ประกาศ : นางสาวสุขุมา พวงมะลิ


จำนวนครั้งที่ถูก Downloads : 141 ครั้ง


คู่มือคุณสมบัติอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (Please click to open)


กลับไปหน้าหลัก