ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร


วันที่ 29/12/2017


ประเภท : ประกาศ


หน่วยงาน : งานวิจัย


ผู้ประกาศ : นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์


จำนวนครั้งที่ถูก Downloads : 134 ครั้ง


ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (Please click to open)


กลับไปหน้าหลัก