ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


วันที่ 29/12/2017


ประเภท : ประกาศ


หน่วยงาน : งานวิจัย


ผู้ประกาศ : นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์


จำนวนครั้งที่ถูก Downloads : 127 ครั้ง


ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (Please click to open)


กลับไปหน้าหลัก