แนวปฏิบัติการลาศึกษาและวิธีการปฏิบัติตนระหว่างการลาศึกษา


วันที่ 04/05/2018


ประเภท : ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฎิบัติ


หน่วยงาน : งานบุคคล


ผู้ประกาศ : นางนิธินันท์ สุยะลา


จำนวนครั้งที่ถูก Downloads : 55 ครั้ง


แนวปฏิบัติการลาศึกษาและวิธีการปฏิบัติตนระหว่างการลาศึกษา (Please click to open)


กลับไปหน้าหลัก