การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ


วันที่ 05/06/2018


ประเภท : พรบ./พรก./พรฎ.


หน่วยงาน : งานการเงินและพัสดุ


ผู้ประกาศ : นางอนุพร กลางคำ


จำนวนครั้งที่ถูก Downloads : 36 ครั้ง


การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ (Please click to open)


กลับไปหน้าหลัก