ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม และความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์


วันที่ 09/10/2018


ประเภท : หนังสือเวียน


หน่วยงาน : งานบริหารธุรการ


ผู้ประกาศ : นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์


จำนวนครั้งที่ถูก Downloads : 2 ครั้ง


ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม และความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open)


กลับไปหน้าหลัก