เกี่ยวกับเรา

October 10, 2012 ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์

หน่วยข้อมูลยาและสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักถึงความสำคัญของการมีฐานข้อมูลในการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาโดยเฉพาะยาที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศ จึงได้ริเริ่มทำงานวิจัยที่รวมรวมข้อมูลได้แก่ ชื่อการค้า ชื่อสามัญทางยา รูปแบบผลิตภัณฑ์ รูปร่างลักษณะ สัญลักษณ์หรือตัวอักษรบนยาเม็ดหรือแคปซูล สี ขนาดของยาเม็ดและแคปซูล บริษัทผู้ผลิต และบริษัทผู้จำหน่ายโดยเริ่มจากการจัดทำฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ของยาเม็ดและแคปซูลก่อน เนื่องจากยารูปแบบดังกล่าวมีสถิติจำนวนการขึ้นทะเบียนตำรับยาสูง

จากข้อมูลของกองควบคุม สถิติจำนวนการขึ้นทะเบียนตำรับยา แบ่งตามหมวดยา ปี 2542 พบว่า ยาเม็ดมีการขึ้นทะเบียนตำรับยาสูงสุดถึงร้อยละ 43 ของทั้งหมด ส่วนอันดับถัดมาเป็นยาน้ำ ยาปราศจากเชื้อและแคปซูลซึ่งมีการขึ้นทะเบียนตำรับยา ร้อยละ 14 ร้อยละ 13 และ ร้อยละ 12 ตามลำดับ (กองควบคุมยา สำนักงานอาหารและยา, Virginia Tech Hokies AIR ZOOM VOMERO 11 asics aaron 2542) จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่ายาเม็ดถูกขอขึ้นทะเบียนมากที่สุดและมีการใช้สูงสุด ทั้งนี้เป็นผลมาจากความสะดวกทั้งในแง่การผลิต การบริหารยาและการจัดเก็บ นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์อักษรหรือทำสัญลักษณ์ที่แสดงถึงบริษัทผู้ผลิต ความแรงหรือชนิดยาไว้บนเม็ดยาได้ง่ายอีกด้วย อย่างไรก็ตามการจำแนกชนิดเม็ดยายังคงกระทำได้ยาก เนื่องจากยาเม็ดหรือแคปซูลบางหลายชนิดมีความใกล้เคียงกันมาก ดังนั้นหากไม่มีฉลากระบุชื่อยาแล้ว เภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญจะต้องอาศัยประสบการณ์และความสามารถในการจดจำในการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลเพื่อระบุว่ายาดังกล่าวเป็นยาตัวใดและอาจส่งผลทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการใช้ยาได้ง่าย

จุดเริ่มต้นของงานวิจัยเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทยขึ้นโดยได้มีการดำเนินงานวิจัยเป็นระยะต่างๆ ดังนี้

งานวิจัยในระยะที่ 1 (2552) คณะผู้วิจัยประกอบด้วย 1) นศ.ภ.วริศรา ผาสุกมูล 2) นศ.ภ.ธวัชชัย ธูปอ่อน 3) นศ.ภ.คะนึงนิตย์ ยศคำลือ และ 4) นศ.ภ.สุรศักดิ์ คณานันท์ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย ซึ่งผู้ใช้สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์ยา โดยค้นจากลักษณะต่างๆ เช่น ชื่อการค้า ชื่อสามัญทางยา รูปร่างลักษณะ สี ข้อความตัวพิมพ์บนเม็ดยา ผลการดำเนินงาน เกิดโปรแกรมฐานข้อมูลพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและแคปซูลขึ้น โดยฐานข้อมูลยามีจำนวนตัวอย่างยารวม 514 รายการ

งานวิจัยในระยะที่ 2 (2553) คณะผู้วิจัยประกอบด้วย 1) นศ.ภ.มะลิวัลย์ วงษ์อนัน 2) นศ.ภ.สมคิด บุตรชาติ และ 3) นศ.ภ.ทิพาพร สืบสารคาม ได้จัดทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบันและมีความถูกต้องมากขึ้น และมีการเพิ่มจำนวนรายการยาให้มากขึ้น มีรายการยาเม็ดและยาแคปซูลรวม 1,200 รายการ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.

2 Responses to “เกี่ยวกับเรา”

 • จิตลักษณ์ says:

  ขอบคุณคณะผู้จัดทำทุกคน ที่ตั้งใจทำการค้นเม็ดยาขึ้นมานะคะ เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ
  แต่อยากให้พัฒนาการค้นหายาให้ง่ายขึ้นน่ะค่ะ ดูจากของ medscape เป็นตัวอย่างก็ได้ค่ะ
  http://reference.medscape.com/pill-identifier
  หรือ จะลองสอบถามไปยัง medscape เพื่อขอซื้อ code เฉพาะหัวข้อนี้มั้ยคะ

  ของเดิม เวลาจะ iden เม็ดยา แล้วต้องการ criteria อื่นด้วย ไม่สามารถทำได้เลยค่ะ ทำให้ค้นหายายาก โดยเฉพาะเม็ดยาสีขาว ซึ่งมีเยอะมากเลยค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

 • ภก.วิรุณ เวชศิริ says:

  เรียนสอบถามคณะผู้จัดทำฐานข้อมูลครับ

  ผมช่วยประสานงานให้นักศึกษากลุ่มนึง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเค้าสนใจจัดทำ application สำหรับวงการยาครับ

  ผมได้เสนอพวกเค้าว่า หากสามารถนำชุดฐานข้อมูลนี้มาเชื่อมต่อกับระบบ image recognition น่าจะสามารถทำให้ผู้ใช้สามารถถ่ายรูปแล้วตรวจสอบชนิดของเม็ดยาได้เลย จึงอยากขอประสานงานและสอบถามความเป็นไปได้ครับ อยากขอเบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน จะได้คุยกันในรายละเอียดครับ

  ขอบคุณมากครับ

  ภก.วิรุณ เวชศิริ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress