1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human resources management) และการประเมินการทำงานบุคลากร


วันที่ 07/02/2018 (13:00) | ถึงวันที่ 07/02/2018 (15:00)


สถานที่ : PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก