1. การบริหารความขัดแย้ง 2. การตัดสินใจ3. การจัดการงานบริการด้านเภสัชกรรม


วันที่ 21/02/2018 (13:00) | ถึงวันที่ 21/02/2018 (17:00)


สถานที่ : PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก