ปฎิบัติการครั้งที่ 3 การสกัดสารกลุ่มแอลคาลอยด์


วันที่ 16/02/2018 (09:00) | ถึงวันที่ 16/02/2018 (10:00)


สถานที่ : PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก