13. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมในผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด และ high al


วันที่ 23/02/2018 (08:00) | ถึงวันที่ 23/02/2018 (10:00)


สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2กลับไปหน้าหลัก