7. Lab conference (นำเสนอกลุ่มละ 10 นาที ตอบคำถาม 5 นาที รวม 15 นาที)


วันที่ 27/02/2018 (12:00) | ถึงวันที่ 27/02/2018 (15:00)


สถานที่ : PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก