ปฏิบัติการที่ 8: การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง


วันที่ 07/02/2018 (09:00) | ถึงวันที่ 07/02/2018 (12:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก