ปฎิบัติการที่ 10: การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดผิดปกติ


วันที่ 21/02/2018 (13:00) | ถึงวันที่ 21/02/2018 (16:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก