7-เทคโนโลยีใหม่และหลักการตั้งตำรับของเครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง -สารใหม่ทางเครื่องสำอาง -นาโนเทคโนโลยีทางเครื่องสำอาง


วันที่ 03/02/2018 (13:00) | ถึงวันที่ 03/02/2018 (16:00)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก