1. การขึ้นทะเบียนตำรับเครื่องสำอางและธุรกิจด้านความงาม และการนำเสนองานมอบหมาย


วันที่ 11/02/2018 (09:00) | ถึงวันที่ 11/02/2018 (16:00)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก