การทดสอบความไวขอเชื้อจุลินทรียต่อยาปฏิชีวนะ


วันที่ 28/02/2018 (09:00) | ถึงวันที่ 28/02/2018 (12:00)


สถานที่ : PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก