การทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะ


วันที่ 26/02/2018 (13:00) | ถึงวันที่ 26/02/2018 (16:00)


สถานที่ : PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก