ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศพบปะคณบดี ผู้บริหาร และผู้แทนอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ และบรรยายพิเศษ


วันที่ 12/02/2018 (09:00) | ถึงวันที่ 12/02/2018 (16:00)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก