ประชุมวิพากษ์หลักสูตร ภ.ม.เภสัขกรรมคลินิกและการวิจัยผลลัพธ์สุขภาพ


วันที่ 23/02/2018 (08:30) | ถึงวันที่ 23/02/2018 (16:30)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)


ประชุมวิพากษ์หลักสูตร ภ.ม.เภสัขกรรมคลินิกและการวิจัยผลลัพธ์สุขภาพ


กลับไปหน้าหลัก