ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์


วันที่ 07/02/2018 (13:00) | ถึงวันที่ 07/02/2018 (16:30)


สถานที่ : ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2


จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน จำนวน 21 คน


กลับไปหน้าหลัก