ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาEdPEx (หมวด 6)


วันที่ 13/02/2018 (12:00) | ถึงวันที่ 13/02/2018 (16:30)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก