1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : DNA fingerprint and pharmacogenetics


วันที่ 02/11/2018 (13:00) | ถึงวันที่ 02/11/2018 (16:00)


สถานที่ : PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก