กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์และการกำหนดอายุของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ


วันที่ 17/11/2018 (13:00) | ถึงวันที่ 17/11/2018 (16:00)


สถานที่ : PH402 ห้องประชุม ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก