1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติบัติการที่ 15 Standardized patient ครั้งที่ 2


วันที่ 14/11/2018 (13:00) | ถึงวันที่ 14/11/2018 (16:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก