สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (นางสาวพรพันธ์ และ นายลิขิต )


วันที่ 14/11/2018 (13:00) | ถึงวันที่ 14/11/2018 (18:00)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)


สอบป้องกันวิทยานิพนธ์  วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (นางสาวพรพันธ์ และ นายลิขิต )


กลับไปหน้าหลัก