ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (หลักสูตรบูรณาการ)


วันที่ 08/11/2018 (09:30) | ถึงวันที่ 08/11/2018 (12:00)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)


ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (หลักสูตรบูรณาการ)


กลับไปหน้าหลัก