สอบรายวิชาปฏิบัติการกายวิภาค 1 (กักตัวก่อนเข้าห้องสอบ)


วันที่ 01/11/2018 (13:00) | ถึงวันที่ 01/11/2018 (15:00)


สถานที่ : PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3


สอบรายวิชาปฏิบัติการกายวิภาค 1 (กักตัวก่อนเข้าห้องสอบ)


กลับไปหน้าหลัก