อภิปรายกรณีศึกษาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ กลุ่ม 4 (ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา)


วันที่ 02/11/2018 (16:30) | ถึงวันที่ 02/11/2018 (18:30)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)


อภิปรายกรณีศึกษาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ กลุ่ม 4 (ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา)


กลับไปหน้าหลัก