1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ Conference ครั้งที่ 1 ปฏิบัติการที่ 4-6 (นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม)


วันที่ 01/02/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 01/02/2019 (16:00)


สถานที่ : PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก