1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 2) ความรู้พื้นฐานของยาที่มีโครงสร้างสเตียรอยด์ (Introduction to steroid drugs)


วันที่ 22/02/2019 (16:00) | ถึงวันที่ 22/02/2019 (19:00)


สถานที่ : PH403 ห้องประชุม ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก