1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 1-2


วันที่ 18/02/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 18/02/2019 (16:00)


สถานที่ : PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก