1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 7 เรื่อง Common psychiatric disorders รูปแบบปฎิบัติการ : comprehensive SOAP (case-based pharmacotherapy and counseling in psychiatric disorders) Submit : group SOAP note Quiz #5 ก่อนเริ่มปฏิบัติการ Cold calling qui


วันที่ 26/02/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 26/02/2019 (16:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก