1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ 13. ยาต้านจุลชีพใหม่ (Future of Antibacterial) - ยาต้านแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต เชื้อรา


วันที่ 13/02/2019 (08:00) | ถึงวันที่ 13/02/2019 (10:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก