1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ (บทนำ ประเภท มาตรฐานและข้อกำหนดของสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ การคำนวณ วิธีการเตรียม การประเมินผลภาชนะบรรจุ การเก็บรักษา ข้อควรระวังในการเตรียมและความคงตัวของสารอาหารที่ให้ท


วันที่ 01/02/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 01/02/2019 (16:00)


สถานที่ : PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก