1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม แนวทางการศึกษาความคงสภาพของยาเตรียมเฉพาะคราวและกรณีศึกษา


วันที่ 15/02/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 15/02/2019 (16:00)


สถานที่ : PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก