1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม สอบเทคนิคการเตรียมยาเตรียมเฉพาะคราว IV admixture ยาที่เป็นพิษต่อเซลล์ และสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ


วันที่ 26/02/2019 (12:30) | ถึงวันที่ 26/02/2019 (16:30)


สถานที่ : PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก