กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 4


วันที่ 15/02/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 15/02/2019 (12:00)


สถานที่ : PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4


กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 4

"การนำเสนอทางคลินิกเพื่อเตรียมความพร้อมฝึกปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2

(Tips and tricks for SOAP note presentation)"


กลับไปหน้าหลัก