กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 5


วันที่ 22/02/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 22/02/2019 (12:00)


สถานที่ : ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย


กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 5

"การนำเสนอทาง;วิชาการขั้นสูง"


กลับไปหน้าหลัก