ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวาระพิเศษเพื่อรับรองผลการเรียน ภาคการศึกษา 2/2561


วันที่ 26/04/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 26/04/2019 (12:30)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)


ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวาระพิเศษเพื่อรับรองผลการเรียน ภาคการศึกษา 2/2561


กลับไปหน้าหลัก