นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)


วันที่ 04/02/2019 (08:00) | ถึงวันที่ 04/02/2019 (17:30)


สถานที่ : PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก