นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)


วันที่ 01/02/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 01/02/2019 (12:30)


สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1กลับไปหน้าหลัก