นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)


วันที่ 01/02/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 01/02/2019 (16:30)


สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1กลับไปหน้าหลัก