สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (นางสาวนริศรา ยอดบุดดี)


วันที่ 11/02/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 11/02/2019 (17:00)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)


สอบป้องกันวิทยานิพนธ์  วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (นางสาวนริศรา ยอดบุดดี)


กลับไปหน้าหลัก