รับรองและหารือทางวิชาการระหว่างคณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์และ Professor Adelheld H Brantner


วันที่ 08/02/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 08/02/2019 (16:00)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก